2013 m. kovo 27 d., trečiadienis

LSDJS remia ministro Vytenio Andriukaičio iniciatyvą, reformuoti sveikatos apsaugos sistemąLietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga remia sveikatos apsaugos ministro siekį reformuoti sveikatos apsaugos sistemą ir ragina ministrą bei bičiulius garsiau kalbėti apie tokios reformos būtinybę ir naudą Lietuvos žmonėms.

Mums, jauniesiems Lietuvos socialdemokratams, didžiausia siekiamybė yra demokratinė ir lygių galimybių, socialiai atsakinga valstybė, kurios pagrindiniu matu yra žmonių dvasinė ir materialinė gerovė. Esame įsitikinę, kad gerovės valstybės ir solidarios visuomenės Lietuvoje nesukursime be skaidrios, visiems prieinamos ir modernios valstybinės sveikatos apsaugos. Tokios pozicijos laikytis mus įpareigoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnis, kuris skelbia, jog „valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką“.

Tenka pripažinti, kad per du nepriklausomybės dešimtmečius sveikatos apsaugos sistemą bandė tobulinti daugelis vyriausybių, tačiau proveržio nesulaukta. Laisvosios rinkos dėsnių diegimas sveikatos apsaugoje buvo ypač žalingas pacientams ir solidarumo principu grindžiamai valstybei. Tokia politika labiausiai smogė sveikatos paslaugų kokybei ir prieinamumui Lietuvos regionuose. Apie ne visiems gyventojams vienodai prieinamas šeimos gydytojo paslaugas visai neseniai prabilo ir Valstybės kontrolė, pabrėžusi, jog gydytojai yra netolygiai pasiskirstę tarp savivaldybių ir vykdo ne visas jiems nustatytas pareigas, o tirdami ir gydydami ligonius nepanaudoja visos savo kompetencijos.

Todėl sveikatos apsaugos ministro Vytenio Andriukaičio siekį reformuoti Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą laikome pažangiu ir vertu įgyvendinti darbu. Esame įsitikinę, kad Sveikatos apsaugos ministras, reikalaudamas didesnės sveikatos paslaugų teikėjų atskaitomybės, skaidrumo ir teisingumo principų laikymosi, atstovauja konstitucines teises, piliečių ir valstybės interesą.

Manome, kad ministro siekiai nėra nukreipti prieš privatų medicinos sektorių. Todėl mums yra nesuprantamas ir nepriimtinas Vytenio Andriukaičio puolimas iš suinteresuotų ir užmaskuotų grupių, kurios akivaizdžiai nusižengia komunikacijos etikai bei garbingos politinės kovos principams.

Mes, jaunieji Lietuvos socialdemokratai, taip pat esame įsitikinę, kad didžiulius mokesčių mokėtojų pinigus į jaunų medikų paruošimą investuojanti valstybė, turi teisę reikalauti iš jaunų specialistų (ir ne tik medikų) investicinės grąžos – kelerių metų apmokamo darbo Lietuvos valstybei.

LSDJS Valdyba

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą