2013 m. vasario 11 d., pirmadienis

Socialdemokratinis jaunimas nesiruošia sustoti


Parengta pagal www.jaunimieciai.lt informaciją

Pristatome interviu su Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdybos nariu Domu Griškevičiumi iš Šiaulių. Domas Griškevičius yra studijavęs ir Šiaulių universitete, ir Vytauto Didžiojo universitete, ir net gi Švedijoj mokslus krimto. Šiuo metu Domas darbuojasi Šiaulių miesto savivaldybėje. Jo vienas iš mėgstamiausių posakių: “Nedaryk kitiems to, ko nenorėtum, kad tau darytų“.Domai, jau praėjo mėnuo, kai buvai išrinktas į LSDJS valdybą, kokie įspūdžiai?

Naujosios valdybos laukia atsakingas laikotarpis. Praėjusios valdybos nuveikti darbai kartelę pakelė labai aukštai. Vis dėlto naujoji LSDJS valdyba suvokia laukiančius iššūkius ir juos rimtai pasiruošusi įveikti. Vienas iš jų – darbas su regionų skyrių nariais.

Kaip manai, kas šiuo metu yra “online“ šioje organizacijoje?

Manau, kad regioninių skyrių problematika tapo viena aktualiausių diskusijų temų. Todėl nieko nuostabaus, kad į valdyba buvo išrinkti keli atstovai iš regionų, akcentavę būtinybę stiprinti darbą su regioniniais LSDJS skyriais. Regionai yra viena iš šios kadencijos LSDJS valdybos prioritetų.

Kokie pirmi skyrių stiprinimo darbai laukia tavęs?

Manau, kad pirmiausia reikia išsiaiškinti skyrių poreikius. Juk kaip sakė vadybos guru J.C. Laareche – „vertės kūrimas prasideda nuo narių, kurie norėdami patenkinti savo poreikius dalyvauja organizacijos veikloje, poreikių analizės“. Žinodami skyrių narių poreikius žinosime, kokias alternatyvas galime jiems pasiūlyti. Socialdemokratai pasisako už savivaldos stiprinimą, decentralizaciją, tad šiuos principus reikėtų pirmiausiai įgyvendinti ir mūsų sąjungos viduje.

Buvusi sąjungos vadovybė aiškiai deklaruodavo, jog skyriams reikia bendrauti ir bendradarbiauti su partija. Ką pats galvoji apie tai?

Regioniniai skyriai yra ne tik sąjungos, bet ir partijos stiprybės šaltinis. Kaip parodė paskutiniai savivaldos ir LR Seimo rinkimai, būtent, regionuose socialdemokratai susilaukia didžiausio palaikymo. Ne išimtis ir jaunosios kartos politikai, kurių didžioji dauguma savo karjerą pradeda būtent periferijose. Todėl nenumaldomai artėjant 2015 m. Savivaldos rinkimams planuojama skirti ne mažą dėmesį dialogui, bendradarbiavimui su partija užtikrinant gražios tradicijos – jaunųjų socialdemokratų įtraukimo į rinkiminių sąrašų dešimtukus, tradiciją.

Gal kokių naujovių esi numatęs savo darbe?

Kartu su M. Petrauskaite (LSDJS valdybos nare) šią savaitę planuojame baigti veiksmų planą dėl regioninių skyrių stiprinimo galimybių. Kaip naujovę esame numatę sudaryti neformalius apskritųjų stalų diskusijų klubus, kurie veiktų apskričių pagrindu. Tikimės, kad šis formatas leis greičiau išsiaiškinti skyrių narių poreikius, aktualias problemas, taip pat tai bus vieta, kur gims vietinės iniciatyvoms, bus užmegzti bendradarbiavimo ryšiai tarp LSDJS skyrių.

2013 m. vasario 7 d., ketvirtadienis

LSDJS Šiaulių miesto skyriaus narių 2013 m. sausio 31 d. susirinkimas


2013 m. sausio 31 d. 18 val. vyko LSDJS Šiaulių miesto skyriaus (toliau – Skyrius) narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo aptarta daug Skyriaus veiklos organizavimui svarbių klausimų. Vienas iš jų – Skyriaus įregistravimas juridinių asmenų registre. LSDJS Šiaulių miesto skyrius sieks tapti oficialiu LSDJS filialu Šiaulių mieste. Taip pat, Skyriaus nariai, siekdami patobulinti Skyriaus veiklą, vykdys Skyriaus veiklos SSGG (ang. SWOT) analizę, kurios metu bus siekiama nustatyti Skyriaus stiprybes, silpnybes, galimybes bei grėsmes, įvertinti Skyriaus veiklą, nustatyti veiklos strategijas, tikslus bei uždavinius, kurie bus įtraukti į naujai rengiamus Skyriaus nuostatus.

Naujieji Skyriaus nuostatai ir kiti Skyriaus veiklos vykdymui svarbūs klausimai bus svarstomi 2013 m. kovo 7 d. 17.30 val. LSDP Šiaulių skyriaus būstinėje kasmetinės LSDJS Šiaulių miesto skyriaus rinkiminės – ataskaitinės konferencijos metu. Konferencijoje taip pat bus pristatyta Skyriaus metinė veiklos ataskaita, vyks Skyriaus pirmininko, valdybos rinkimai, bus svarstomi kiti klausimai.

Skyriaus nariams buvo pristatyti LSDJS Šiaulių miesto skyriaus parengti projektai, kurie 2013 m. sausio 31 d. buvo pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, siekiant dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuojamame 2013 m. aplinkosaugos projektų konkurse, kuriam lėšos skiriamos iš Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Jei bus gautas Šiaulių miesto savivaldybės finansavimas, Skyrius sieks įgyvendinti du projektus - „Šiaulių miesto švietimo įstaigų mokinių aplinkosauginio sąmoningumo didinimas antrinių atliekų rūšiavimo srityje“ ir „Visuomeninio transporto populiarinimas Šiaulių miesto gyventojų tarpe“.

Susirinkimo metu taip pat buvo aptarti planuojami vykdyti Skyriaus renginiai - LSDJS Šiaulių apskrities skyrių boulingo turnyras, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (vasario 16 d.) minėjimas, Raudonosios nosies dienos (kovo 18 d.) minėjimas, Skyriaus filmų vakaras ir kt.

Parengta pagal LSDJS Šiaulių miesto skyriaus informaciją