2018 m. birželio 21 d., ketvirtadienis

Sunki Seimo nario duona

Seimo narys Valerijus Simulik vietinėje spaudoje, televizijoje už mūsų visų pinigus, nuolat kalba apie savivaldos darbą, užsiima savo interpretacijomis, kurios dažnu atveju sąmoningai ar ne su realybe neturi nieko bendro.Tad šį kartą leiskite man pakalbėti apie minimo politiko kaip seimo nario darbą. Pagal Seimo statutą seimo nariai gauna išmokas susijusias su jų parlamentinės veiklos viešinimu. Simulik čia yra vienas lyderių visų parlamentarų tarpe.Ir tai nėra blogai. Mes turime žinoti kas ir kodėl vyksta Seime. Tik štai klausimas. Kaip čia Seimo nario veikla susijusi su miesto klausimais: poliklinikos vadovo atleidimų, apie įmones mitingą, medžius.

Ar tai svarbu? Žinoma, kad taip, bet manau, kad Seimo narys turi turėti ir svarbesnių užsiėmimų. Palikite šiuos darbus savo judėjimo frakcijos nariams.

Ypač tai aktualu tampa kada Seime vyksta diskusija dėl pensijų reformos, mokesčių reformos ir pan. Tačiau minimas parlamento narys neišsako savo nuomonės apie vykstančius svarbius procesus paliesiančius kiekvieną. Apmaudu, kad apie šiuos klausimas tamsta nemato reikalo kalbėti.

Juk kritikuoti visada lengviau, turėti savo nuomonę politikoje kartais pavojinga.
Tad palinkėsiu visiems pirmiausiai dirbti savo darbus.

#DirbkimeSavoDarbus #NeSimulik2019

2017 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis

Ar žinote ką veikia JŪSŲ rinkti miesto Tarybos nariai?Vietos savivaldos įstatymas numato, kad viena pagrindinių Tarybos narių veiklos formų - posėdžių lankymas.

Asociacijos "Civis activus" nariai surinkę lankomumo statistiką pateikia šios kadencijos Tarybos narių Tarybos posėdžių ir Komitetų lankymo suvestinę.

Domėkimės, būkime aktyvus savo miesto piliečiai!

Su ataskaita galima susipažinti ČIA

#CivisActivus #Domėkis #KąVeikiaManoTarybosNarys

2017 m. liepos 7 d., penktadienis

DALIS ŠIAULIŲ SOCIALDEMOKRATŲ TRAUKIASI IŠ LSDPBeveik 70 socialdemokratų Šiauliuose priėmė sprendimą trauktis iš LSDP. Pasirašytame pareiškime teigiama, kad skyriaus narių susiskaldymas, narių supriešinimas bei vadovybės negebėjimas adekvačiai vertinti susidrausią situaciją šiandien juos verčia priimti ryžtingus sprendimus – išstoti iš LSDP. „Deja diskusija, dialogas kaip bendravimo forma, pastaraisiais metais LSDP Šiaulių skyriuje  neberanda vietos. Kitokią nuomonę turintys ir jos reikšti nebijantys partiečiai yra atstumiami, dedamos pastangos juos šalinti iš partijos. Praktikoje pastebime, kad bendrų nuostatų ar į skandalus įsitraukusių bičiulių vertinimas bei taisyklių taikymas turi selektyvių apraiškų su kuriomis nebegalime taikstytis“, teigia jau buvęs socialdemokratas, Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorius Deividas Petrolevičius.

Partiją paliekantys nariai teigia, kad jie išeina, bet neišsiskirsto, o liekantiems, kurių tarpe yra dalis puikių, iniciatyvių ir vertybėmis besivadovaujančių asmenų linki kantrybės ir stiprybės siekiant, kad LSDP Šiauliuose iš tikro taptų žmonių interesus atstovaujančia partija bei pakeisti „nepakeičiamuosius“ lyderius.

Šiaulių miesto mero pavaduotojas Domas Griškevičius sako, - „Nenorime būti dar vieni „gelbėtojai“, tiesiog norime būti aktyvūs ir atsakingi savo miesto ir šalies piliečiai, patys kuriantys savo krašto gerovę. Liekame viena komanda, kuri ir toliau aktyviai dalyvaus miesto ir šalies visuomeniniame gyvenime, siūlys problemų sprendimo būdus, toliau vadovausis pamatinėmis kairiosiomis vertybėmis – solidarumu, laisve ir lygybe.“

2017 m. sausio 11 d., trečiadienis

KREIPIMASIS Į JAUNUOSIUS SOCIALDEMOKRATUS

         Gerbiami jaunimiečiai, LSDJS nariai,
Didelė garbė būti tarp Jūsų, veikti kartu su Jumis. Jausmas ir žinojimas, kad kartu mes –  jėga, suteikia papildomų jėgų ir aiškumo priimant sprendimus, verčia imtis atsakomybės ir aktyvių veiksmų. Šiandien, kaip ir visada, noriu apkabinti kiekvieną iš Jūsų, paspausti ranką, žiūrėti tiesiai į akis, kalbėti paprastai ir aiškiai.


Pranešu Jums, kad, sulaukęs daugelio iš Jūsų palaikymo, keliu savo kandidatūrą į Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininko poziciją.
Sprendimą priėmiau suvokdamas ypatingą laikotarpio svarbą Sąjungos ateičiai, turėdamas mūsų organizacijos ateities viziją. Manau, kad mano asmeniniai gebėjimai ir vadybinė bei vadovavimo patirtis būtų naudinga Sąjungai, naujai išrinktai jos Valdybai.
Pažįstų daugelį iš jūsų, daugelis iš Jūsų pažįsta mane: Sąjungos nariu esu bei aktyvioje jos veikloje dalyvauju jau daugiau kaip 11 metų. Buvau Šiaulių miesto skyriaus pirmininku, LSDJS valdybos nariu.
Šiuo metu Sąjunga išgyvena tikrą kartų kaitą, susiduriame su rimtais iššūkiais. Sklandžiam pasikeitimui svarbu užtikrinti darbų tęstinumą, iškelti naujus tikslus bei juos įgyvendinti. Mes, jaunimiečiai, privalome atlikti didesnį vaidmenį LSDP gyvenime. Neapsiriboti vien tik kvotų ar postų reikalavimu, bet kelti jaunimo, Lietuvos ir Europos problemas, teikti realius problemų sprendimo būdus ir idėjas.
Mano širdis – kairėje. Man labai svarbu, kad LSDJS stiprėtų kaip socialdemokratijos vertybių – demokratijos, lygybės ir solidarumo židinys. Todėl esu pasiryžęs sunkiai ir atsakingai dirbti, atiduoti visas savo jėgas bei vesti mūsų organizaciją aktyvios veiklos keliu.
Dabar informuoju apie savo pasiryžimą atstovauti Jus. Programos gaires bei Sąjungos viziją, pristatysiu artimiausiu metu.
Prašau ir tikiuosi nuoširdaus Jūsų palaikymo per LSDJS pirmininko rinkimus.

Pagarbiai
Domas Griškevičius

2016 m. gruodžio 8 d., ketvirtadienis

Baigėsi V Šiaulių gimnazistų protmūšių čempionatas

Įnirtingai, intriguojančiai, linksmai ir įdomiai baigėsi jau penktasis jaunųjų socialdemokratų organizuotas 5 Šiaulių gimnazistų protmūšių čempionatas.Nugalėtojai išaiškinti, prizai išdalinti, laukiam kito sezono.

#LSDJS #ŠGPČ16 #jaunimiečiai #ŠiauliųAS #Šiauliai

2016 m. gegužės 2 d., pirmadienis

Geros naujienos versliam Šiaulių jaunimui

Patvirtinome naujus Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatus į kuriuos įtraukta nauja jaunimo verslo skatinimo priemonę.

Jaunimo verslo skatinimas yra viena viena iš priemonių siekiant sudaryti palankias sąlygas jaunimui (iki 29 m.) pradėti ir vystyti savo verslą.

Paramos tikslas – paskatinti jaunimą sukurti ir įgyvendinti verslo idėją, kurios pagrindas - naujas arba iš esmės patobulintas esamas produktas ar paslauga, įsteigtos naujos darbo vietos, veiklos tęstinumas ir konkurencingumas.

Sutartis pasirašiusiems verslo idėjų konkurso nugalėtojams bus skiriama verslo idėjos įgyvendinimo rėmimo parama. Fondą sudaro 26 tūkst. Eur.

Ar jau spėjai susipažinti su šia priemonę? Jei ne užeik į siauliai.lt ir dokumentų paieškoje suvesk:

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

2016 m. balandžio 12 d., antradienis

Domo Griškevičiaus metinė veiklos ataskaita

Atrodo dar vakar skaitėme Tarybos nario priesaiką. Tačiau praėjo jau metai. Laikas bėga tikrai greitai.

Pagal Vietos savivaldos įstatymo nuostatas teikiu metinę Tarybos nario veiklos ataskaitą.

1-eri metai daug ar mažai?