2011 m. spalio 25 d., antradienis

Lieporių gimnazistai viliasi, kad jų pavyzdys bus užkrečiamasLieporių gimnazijos mokinių savivalda ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti dalį Lieporių parko. Iš rėmėjų gavę įrankių ir maišų gimnazistai inicijavo talką.

Išsamiau - video reportaže.

Lieporių parkas – vienas iš šešiolikos Šiaulių miesto teritorijoje esančių parkų, augančių ir žaliuojančių Lieporių gimnazijos pašonėje. Lieporiečiai visada rūpinosi ir rūpinasi parku, prižiūri jį. Šiemet taip pat organizuota visuotinė Lieporių parko tvarkymo talka. Idėja kilo Mokinių tarybos nariams dalyvaujant Šiaulių miesto savivaldybėje surengtame susitikime su Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovais. Šiaulių miesto tarybos sekretoriui Domui Griškevičiui pasiūlius bendradarbiauti, gimnazistai noriai ėmėsi veiklos. Tuo labiau, kad spalio mėnesį Šiauliai paskelbti savanoriškos veiklos sostine.

Mokinių tarybos iniciatyvą noriai palaikė visi gimnazijos mokiniai. Norinčių dalyvauti buvo iš tiesų daug, todėl teko iš kiekvienos klasės deleguoti po keletą atstovų. Talkos koordinatorė mokytoja Stefanija Bilevičienė akcentavo, kad mokiniams labai svarbu pajusti fizinio darbo skonį, nes darbą mylintys vaikai visada geresni. Be to, dirbant formuojamos tokios vertybės kaip grožio pajautimas, švara, tvarka. Ir dar - argi šiukšlinsi teritoriją, kurią pats tvarkai?

Pradėkime nuo savęs - netušti žodžiai, tai savo idėjomis ir darbais parodė Lieporių gimnazistai.

P.S. Ši akcija būtų buvusi neįmanoma be Petro iniciatyvos bei paslaptyje panorusio likti rėmėjo bei Šiaulių "Apželdinimo" pagalbos.

Naudota: www.etaplius.lt medžiaga

2011 m. spalio 14 d., penktadienis

Minint savivaldos dieną - patikrintos politikų žinios apie savivaldąŠiais metais, vietos savivaldos dienos minėjimo proga Šiauliuose vyko "Savivaldos savaitės" renginiai, kurių metu vyko įvairios konferencijos, apskritojo stalo diskusijos, akcijos miesto viešoje erdvėje skirtos savivaldos paminėjimui.

Neapsieita ir be, jau tradicine tampančios studentų ir miesto vadovų posto pasikeitimo akcijos, taip pat be vis labiau Lietuvoje populiarėjančio "Protų mūšio".

Pastarasis žaidimas, mano nuomone, buvo vienas įsimintyniausių "Savivaldos savaitės" akcentų, kadangi minėtame "Protų mūšyje" savo "protų jėgos" stiprumą pasitikrino 6 komandos - Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybė, Radviliškio rajono savivaldybė, Šiaulių universiteto dėstytojų ir studentų komandos bei Šiaulių universiteto gimnazijos moksleivių komandos.

Smagu, kad komandose dalyvavo nemažas kiekis politikų, dėstytojų ar valstybės tarnautojų, kurie šiuo savo žingsniu pademonstravo, kad jie nebijo susirungti su jaunimu ir kartais pasirodyti šiek tiek kitokiais ir kai kuriais atvejais ne visažiniais.

Už tai kai kuriems dalyviams tikrai spaudžiu dešinę, nes prisipažinkime, kad kai kurie žmonės dalyvaudami šiame žaidime nesėkmės atveju (kai kurie tikrai jos bijojo) gali prarasti daug daugiau nei pergalės atveju.

2011 m. spalio 4 d., antradienis

LSDP Šiaulių skyriaus taryba patvirtino partijos komitetų ir darbo grupių įsteigimąRugsėjo 26 d. vykusi LSDP Šiaulių miesto skyriaus konferencija įpareigojo skyriaus tarybą patvirtinti ir sudaryti partijos skyriuje komitetus, analogiškai veikiantiems Šiaulių miesto savivaldybės taryboje. Todėl spalio 3 d. įvykusio LSDP Šiaulių skyriaus tarybos posėdžio metu buvo nutarta įsteigti partijos skyriaus komitetus: ūkio ir plėtros, finansų ir ekonomikos, švietimo ir mokslo, kultūros, sporto, sveikatos reikalų bei socialinių reikalų.

Šiaulių miesto savivaldybėje veikia 4 komitetai, tačiau skyriaus taryba nusprendė atskirti kai kuriuos komitetus į atskirus darinius. Tokiu būdu sveikatos ir socialinių reikalų komitetas buvo padalintas į du komitetus, o švietimo, kultūros ir sporto komitetas (veikiantis miesto savivaldybėje) į tris atskirus skyriaus komitetus.

Komitetų tikslas - analizuoti, teikti išvadas aktualiais klausimais, siūlyti sprendimo projektus, generuoti naujas idėjas ir jas pristatyti skyriaus tarybai.

Skyriaus pirmininko E. Žakario teigimu, šiuo žingsniu siekiama kelių tikslų. "Pirmiausiai norime į aktyvią partijos ir visuomeninę veiklą įtraukti kuo daugiau partijos bičiulių, tuo pat metu siekiame palengvinti miesto tarybos ir Seimo narių darbą, kada savo sričių specialistai pateiks savo išvadas vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tokiu būdu galėsime tikėtis gilesnės diskusijos partijos viduje bei daug geriau ir atsakingiau parengtų sprendimo projektų. Nereikia pamiršti, kad komitetų dėka galėsime generuoti ir naujas idėjas", - pažymėjo E. Žakaris.

Naujai sudaromų komitetų pirmininkais ir jų pavaduotojais negalės būti Seimo nariai, miesto tarybos nariai, LSDP Šiaulių skyriaus tarybos nariai, tiesa tai nereiškia, kad minėti asmenys negali dalyvauti komitetų veikloje, anaiptol, išvardinti asmenys dalyvaus komitetų veikloje, tačiau tik kaip eiliniai komiteto nariai.

LSDP Šiaulių skyriaus taryba taip pat patvirtino ir 2 darbo grupių įsteigimą: viešųjų ryšių ir renginių organizavimo. Darbo grupių pagrindinis tikslas - sudaryti metinius renginių tinklelius, taip pat tinkamai viešojoje erdvėje pristatyti LSDP Šiaulių skyriaus ir jo narių veiklą.

LSDP Šiaulių skyriaus tarybos narys Domas Griškevičius