2017 m. liepos 7 d., penktadienis

DALIS ŠIAULIŲ SOCIALDEMOKRATŲ TRAUKIASI IŠ LSDPBeveik 70 socialdemokratų Šiauliuose priėmė sprendimą trauktis iš LSDP. Pasirašytame pareiškime teigiama, kad skyriaus narių susiskaldymas, narių supriešinimas bei vadovybės negebėjimas adekvačiai vertinti susidrausią situaciją šiandien juos verčia priimti ryžtingus sprendimus – išstoti iš LSDP. „Deja diskusija, dialogas kaip bendravimo forma, pastaraisiais metais LSDP Šiaulių skyriuje  neberanda vietos. Kitokią nuomonę turintys ir jos reikšti nebijantys partiečiai yra atstumiami, dedamos pastangos juos šalinti iš partijos. Praktikoje pastebime, kad bendrų nuostatų ar į skandalus įsitraukusių bičiulių vertinimas bei taisyklių taikymas turi selektyvių apraiškų su kuriomis nebegalime taikstytis“, teigia jau buvęs socialdemokratas, Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorius Deividas Petrolevičius.

Partiją paliekantys nariai teigia, kad jie išeina, bet neišsiskirsto, o liekantiems, kurių tarpe yra dalis puikių, iniciatyvių ir vertybėmis besivadovaujančių asmenų linki kantrybės ir stiprybės siekiant, kad LSDP Šiauliuose iš tikro taptų žmonių interesus atstovaujančia partija bei pakeisti „nepakeičiamuosius“ lyderius.

Šiaulių miesto mero pavaduotojas Domas Griškevičius sako, - „Nenorime būti dar vieni „gelbėtojai“, tiesiog norime būti aktyvūs ir atsakingi savo miesto ir šalies piliečiai, patys kuriantys savo krašto gerovę. Liekame viena komanda, kuri ir toliau aktyviai dalyvaus miesto ir šalies visuomeniniame gyvenime, siūlys problemų sprendimo būdus, toliau vadovausis pamatinėmis kairiosiomis vertybėmis – solidarumu, laisve ir lygybe.“