2017 m. rugsėjo 28 d., ketvirtadienis

Ar žinote ką veikia JŪSŲ rinkti miesto Tarybos nariai?Vietos savivaldos įstatymas numato, kad viena pagrindinių Tarybos narių veiklos formų - posėdžių lankymas.

Asociacijos "Civis activus" nariai surinkę lankomumo statistiką pateikia šios kadencijos Tarybos narių Tarybos posėdžių ir Komitetų lankymo suvestinę.

Domėkimės, būkime aktyvus savo miesto piliečiai!

Su ataskaita galima susipažinti ČIA

#CivisActivus #Domėkis #KąVeikiaManoTarybosNarys

2017 m. liepos 7 d., penktadienis

DALIS ŠIAULIŲ SOCIALDEMOKRATŲ TRAUKIASI IŠ LSDPBeveik 70 socialdemokratų Šiauliuose priėmė sprendimą trauktis iš LSDP. Pasirašytame pareiškime teigiama, kad skyriaus narių susiskaldymas, narių supriešinimas bei vadovybės negebėjimas adekvačiai vertinti susidrausią situaciją šiandien juos verčia priimti ryžtingus sprendimus – išstoti iš LSDP. „Deja diskusija, dialogas kaip bendravimo forma, pastaraisiais metais LSDP Šiaulių skyriuje  neberanda vietos. Kitokią nuomonę turintys ir jos reikšti nebijantys partiečiai yra atstumiami, dedamos pastangos juos šalinti iš partijos. Praktikoje pastebime, kad bendrų nuostatų ar į skandalus įsitraukusių bičiulių vertinimas bei taisyklių taikymas turi selektyvių apraiškų su kuriomis nebegalime taikstytis“, teigia jau buvęs socialdemokratas, Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorius Deividas Petrolevičius.

Partiją paliekantys nariai teigia, kad jie išeina, bet neišsiskirsto, o liekantiems, kurių tarpe yra dalis puikių, iniciatyvių ir vertybėmis besivadovaujančių asmenų linki kantrybės ir stiprybės siekiant, kad LSDP Šiauliuose iš tikro taptų žmonių interesus atstovaujančia partija bei pakeisti „nepakeičiamuosius“ lyderius.

Šiaulių miesto mero pavaduotojas Domas Griškevičius sako, - „Nenorime būti dar vieni „gelbėtojai“, tiesiog norime būti aktyvūs ir atsakingi savo miesto ir šalies piliečiai, patys kuriantys savo krašto gerovę. Liekame viena komanda, kuri ir toliau aktyviai dalyvaus miesto ir šalies visuomeniniame gyvenime, siūlys problemų sprendimo būdus, toliau vadovausis pamatinėmis kairiosiomis vertybėmis – solidarumu, laisve ir lygybe.“

2017 m. sausio 11 d., trečiadienis

KREIPIMASIS Į JAUNUOSIUS SOCIALDEMOKRATUS

         Gerbiami jaunimiečiai, LSDJS nariai,
Didelė garbė būti tarp Jūsų, veikti kartu su Jumis. Jausmas ir žinojimas, kad kartu mes –  jėga, suteikia papildomų jėgų ir aiškumo priimant sprendimus, verčia imtis atsakomybės ir aktyvių veiksmų. Šiandien, kaip ir visada, noriu apkabinti kiekvieną iš Jūsų, paspausti ranką, žiūrėti tiesiai į akis, kalbėti paprastai ir aiškiai.


Pranešu Jums, kad, sulaukęs daugelio iš Jūsų palaikymo, keliu savo kandidatūrą į Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininko poziciją.
Sprendimą priėmiau suvokdamas ypatingą laikotarpio svarbą Sąjungos ateičiai, turėdamas mūsų organizacijos ateities viziją. Manau, kad mano asmeniniai gebėjimai ir vadybinė bei vadovavimo patirtis būtų naudinga Sąjungai, naujai išrinktai jos Valdybai.
Pažįstų daugelį iš jūsų, daugelis iš Jūsų pažįsta mane: Sąjungos nariu esu bei aktyvioje jos veikloje dalyvauju jau daugiau kaip 11 metų. Buvau Šiaulių miesto skyriaus pirmininku, LSDJS valdybos nariu.
Šiuo metu Sąjunga išgyvena tikrą kartų kaitą, susiduriame su rimtais iššūkiais. Sklandžiam pasikeitimui svarbu užtikrinti darbų tęstinumą, iškelti naujus tikslus bei juos įgyvendinti. Mes, jaunimiečiai, privalome atlikti didesnį vaidmenį LSDP gyvenime. Neapsiriboti vien tik kvotų ar postų reikalavimu, bet kelti jaunimo, Lietuvos ir Europos problemas, teikti realius problemų sprendimo būdus ir idėjas.
Mano širdis – kairėje. Man labai svarbu, kad LSDJS stiprėtų kaip socialdemokratijos vertybių – demokratijos, lygybės ir solidarumo židinys. Todėl esu pasiryžęs sunkiai ir atsakingai dirbti, atiduoti visas savo jėgas bei vesti mūsų organizaciją aktyvios veiklos keliu.
Dabar informuoju apie savo pasiryžimą atstovauti Jus. Programos gaires bei Sąjungos viziją, pristatysiu artimiausiu metu.
Prašau ir tikiuosi nuoširdaus Jūsų palaikymo per LSDJS pirmininko rinkimus.

Pagarbiai
Domas Griškevičius