2014 m. vasario 20 d., ketvirtadienis

Saulės poskyrio ataskaitinio susirinkimo metu priimti svarbūs siūlymai dėl skyriaus įstatų projekto


Vasario 17 d. įvyko LSDP Šiaulių miesto skyriaus Saulės poskyrio ataskaitinis susirinkimas, kurio metu buvo pristatyta poskyrio metinė veiklos ataskaita, apsvarstyti pasiūlymai skyriaus įstatų projektui, deleguoti poskyrio nariai į skyriaus Tarybą, aptartas pasiruošimas artėjantiems LR Prezidento ir Europos parlamento rinkimams bei artimiausiems poskyrio ir skyriaus organizuojamiems renginiams.


Primename, kad prieš metus skyriaus Taryba priėmė sprendimą įsteigti tris poskyrius pagal rinkimines apygardas – Saulės, Aušros ir Dainų. Tokiu būdu partinis darbas daugiausiai persikėlė į poskyrio veiklas.

Saulės poskyris ataskaitiniu laikotarpiu pasižymėjo dideliu aktyvumu. Poskyrio žmonės prižiūrėjo skyriaus tinklalapį www.lsdpsiauliai.lt, Facebook skyriaus paskyrą. Per ataskaitinį laikotarpį poskyris taip pat aktyviai dalyvavo visuose skyriaus bei respublikiniuose partijos bei kituose (pavyzdžiui, Darom) renginiuose. Saulės poskyris taip pat surengė didelio atgarsio sulaukusius poskyrio piknikus, vakarus, kurių metu žmonės ne tik dalinosi įspūdžiais apie nuveiktus bei planuojamus darbus, tačiau ir prisimindavo bei įvertindavo daugiausiai nusipelniusius savo poskyrio narius.

Pasidžiaugta, kad poskyrio veikloje taip pat aktyviai dalyvauja didžioji dalis šiauliečių jaunimiečių, kurie 2013 m. buvo išrinkti geriausiu Lietuvos jaunimiečių skyriumi. Bendradarbiaujant su LR Seimo nariu Arvydu Mockumi, poskyrio žmonės padėjo įgyvendinti ne vieną renginį, tarpe kurių buvo ir mieste jau savo vietą radęs kasmetinis renginys - „Man labai patinka Kalėdos“. Per metus taip pat buvo vykdytos viešos apskritojo stalo diskusijos, dalyvauta sporto renginiuose – Linkuvos grupė nugalėjo skyriaus boulingo turnyre. Saulės poskyris pasižymėjo ir dideliu naujų narių pritraukimu.

Susirinkimo metu tai pat buvo aptarti pasiūlymai skyriaus įstatų projektui. Daugelis pasiūlymų įstatų projektui buvo techninio pobūdžio, tačiau keli siūlymai buvo ir esminiai. Pasiūlymai pateikti atsižvelgiant į naujai priimto LSDP statuto normas, bei Etikos ir procedūrų komisijos išaiškinimus dėl kai kurių punktų taikymo.

„Vienas jų – dėl tiesioginių skyriaus pirmininko rinkimų. Manome, kad galimybė vykdyti tiesioginius skyriaus pirmininko rinkimus skyriaus bičiuliams suteiks didesnes galimybes įsitraukti į svarbių sprendimų priėmimo procesą, kandidatai privalės daugiau dėmesio skirti savo nuostatų ir programinių principų pristatymui, taip pat rinkimų metu galima bus pasitikrinti aktyvių partiečių skaičių“ - priimtus pasiūlymus skyriaus įstatams komentavo Saulės poskyrio pirmininkas Domas Griškevičius.

Susirinkimui pasibaigus buvo pagerbtas ir poskyrio narys, buvęs Šiaulių miesto meras, miesto Tarybos narys, Vytautas Juškus, kuris vasario 16 – ąją šventė savo įsimintiną 70 metų jubiliejų.

SAULĖS POSKYRIO INFORMACIJA

2014 m. vasario 19 d., trečiadienis

Pozicija dėl referendumo


Reaguodamas į vis nerimstančias diskusijas dėl referendumo žemės pardavimo užsieniečiams klausimu, manau, kad privalau išsakyti savo nuomonę.

Galvoju, kad turime vadovautis ne emocijomis, o faktais. Primenu, kai stojome į ES buvo referendumas, kurio metu absoliuti dauguma pasakėme TAIP. Vienas iš sutartinių punktų buvo, kad po 10 metų privalėsime leisti savo žemę įsigyti ir kitiems ES piliečiams. Tad rėksniai leiskite paklausti, kur buvote tada? Tada juk ir reikėjo sakyti griežtą ne.

Ar bent įsivaizduojate kas bus jei dabar pasakysime NE per referendumą? Taip ponai, liksime vėl prie suskilusios geldos, tačiau galėsime išdidžiai rėkti "apsaugojome Lietuvos žemę". Nepykite, bet man jokio skirtumo kas dirbą mūsų žemę ar lietuviškasis milijonierius Karbauskis ar į jį panašūs, ar koks ponas Hansas iš Vokietijos. Svarbu, kad jie laikytųsi įstatymų ir mokėtų mokesčius.

Pastebiu, kad dažnai mėgstame naudotis tam tikromis teisėmis ar iš to kylančiomis naudomis, tačiau kada ateina ir pareigų bei įsipareigojimų vykdymo laikas dedame į krūmus.

Kitas dalykas kai matai kas stovi šalia už referendumą - visokio plauko atskalūnai ir radikalai, tai "geri norai, o ne tik noras pasirodyti" nekelia didelio pasitikėjimo ir susižavėjimo.

2014 m. vasario 4 d., antradienis

Jaunieji socialdemokratai: abortų problemą išspręsime ne draudimu, bet švietimu


Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos nariai 2014 m. vasario 1 d. vykusioje ataskaitinėje Konferencijoje priėmė sprendimą imtis veiksmų, siekiant paraginti valstybės politikus nepritarti Seime svarstomam abortus draudžiančiam įstatymo projektui.

„Esame susirūpinę, kad žmogaus teises ribojanti teisėkūros iniciatyva drausti abortus sulaukia gėdingai didelės dešiniųjų ir centro politikų paramos.“ – sako jaunųjų socialdemokratų vadovas Ramūnas Burokas.

Abortus draudžiantis įstatymo projektas, kurį parengė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovai, šiuo metu yra svarstomas Seime. Šiam įstatymo projektui pritarta jo pateikimo stadijoje, taip pat Seimo Sveikatos reikalų komitete. Tiesa, Vyriausybė parengė išvadą, kuria nepritaria abortus draudžiančiam įstatymo projektui. Tikėtina, kad dėl įstatymo priėmimo Seimo nariai balsuos šį pavasarį.

„Nėštumo nutraukimo draudimas yra nepriimtinas, nes pažeidžia žmogaus, pirmiausiai, moters teisę į privatų gyvenimą ir teisę į asmens kūno neliečiamumą. Šias teises saugo ne tik Lietuvos Respublikos Konstitucija, bet ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Vienintelis kelias mažinti abortų skaičių Lietuvoje (šis skaičius nuo nepriklausomybės atgavimo palaipsniui mažėja) yra švietimas, socialinių ir ekonominių sąlygų gerinimas,“ – sako Irma Gudžiūnaitė, jaunųjų socialdemokratų valdybos narė.

Jaunieji socialdemokratai taip pat pažymi, kad nėštumo nutraukimo draudimas sąlygos šešėlinės nėštumo nutraukimo „industrijos“ atsiradimą Lietuvoje arba tokių paslaugų „pirkimą“ užsienyje, sukels gausybę rizikos veiksnių moterų, ypač esančių sunkesnėje ekonominėje situacijoje, sveikatai, gyvybei bei orumui.

Su visu rezoliucijos tekstu galite susipažinti čia.

Parengta pagal www.jaunimieciai.lt informaciją