2013 m. vasario 7 d., ketvirtadienis

LSDJS Šiaulių miesto skyriaus narių 2013 m. sausio 31 d. susirinkimas


2013 m. sausio 31 d. 18 val. vyko LSDJS Šiaulių miesto skyriaus (toliau – Skyrius) narių susirinkimas.

Susirinkimo metu buvo aptarta daug Skyriaus veiklos organizavimui svarbių klausimų. Vienas iš jų – Skyriaus įregistravimas juridinių asmenų registre. LSDJS Šiaulių miesto skyrius sieks tapti oficialiu LSDJS filialu Šiaulių mieste. Taip pat, Skyriaus nariai, siekdami patobulinti Skyriaus veiklą, vykdys Skyriaus veiklos SSGG (ang. SWOT) analizę, kurios metu bus siekiama nustatyti Skyriaus stiprybes, silpnybes, galimybes bei grėsmes, įvertinti Skyriaus veiklą, nustatyti veiklos strategijas, tikslus bei uždavinius, kurie bus įtraukti į naujai rengiamus Skyriaus nuostatus.

Naujieji Skyriaus nuostatai ir kiti Skyriaus veiklos vykdymui svarbūs klausimai bus svarstomi 2013 m. kovo 7 d. 17.30 val. LSDP Šiaulių skyriaus būstinėje kasmetinės LSDJS Šiaulių miesto skyriaus rinkiminės – ataskaitinės konferencijos metu. Konferencijoje taip pat bus pristatyta Skyriaus metinė veiklos ataskaita, vyks Skyriaus pirmininko, valdybos rinkimai, bus svarstomi kiti klausimai.

Skyriaus nariams buvo pristatyti LSDJS Šiaulių miesto skyriaus parengti projektai, kurie 2013 m. sausio 31 d. buvo pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, siekiant dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos organizuojamame 2013 m. aplinkosaugos projektų konkurse, kuriam lėšos skiriamos iš Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos. Jei bus gautas Šiaulių miesto savivaldybės finansavimas, Skyrius sieks įgyvendinti du projektus - „Šiaulių miesto švietimo įstaigų mokinių aplinkosauginio sąmoningumo didinimas antrinių atliekų rūšiavimo srityje“ ir „Visuomeninio transporto populiarinimas Šiaulių miesto gyventojų tarpe“.

Susirinkimo metu taip pat buvo aptarti planuojami vykdyti Skyriaus renginiai - LSDJS Šiaulių apskrities skyrių boulingo turnyras, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos (vasario 16 d.) minėjimas, Raudonosios nosies dienos (kovo 18 d.) minėjimas, Skyriaus filmų vakaras ir kt.

Parengta pagal LSDJS Šiaulių miesto skyriaus informaciją

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą